Förbättring av vår miljö

2024-03-08

Förbättring av utemiljön kommer att påbörjas under våren 2024, bl.a. kommer vi att iordningställa de befintliga uteplatserna med fler bänkar.

Vi vill fortsatt påminna om att cyklar, dörrmattor, skor och blomkrukor inte får ställas i trapphusen.
Barnvagnsutrymmen är i första hand avsett för barnvagnar men även rollatorer kan med fördel ställas där.
Cyklar får under inga omständigheter ställas i dessa utrymmen. Cykelplatser finns att hyra för en billig peng i föreningens cykelgarage på Kristinelundsgatan eller Koppargatan.