Styrelsen – Kontakt

Medlemsservice och Styrelse för
Brf Palsternackan 2024

Områdeskontor

Telefon: 070-64 26 765 
Svarar vi inte, vänligen lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart som möjligt.

Föreningens faktura-adress:
Vi önskar helst att fakturan sänds som PDF till
leverantors.faktura@hsbnvs.se

Postadress för fakturor är:
HSB Brf Palsternackan i Helsingborg
1640000
ecitFE 787
Box 7018
831 07 Östersund

Fastighetservice -SFS Öresund-
Mats, t
el: 076-88 17 149 vardagar kl. 07:00 – 16:00

Styrelse

E-postadresser:
Ordförande:  Sven Andersson
ordf@palsternackan.se

v.ordförande:  Lars Henriksson
vordf@palsternackan.se

ledamöter:
Johan Badenfelt
Kristian Hansson
Mats Nilsson

E-post till styrelsen:
info@palsternackan.se

Revisor:
Afrodita Christea.

Valberedning:
Ingegerd Larsson (sammankallande)
Eva Lundgren

E-post till valberedningen:
valberedning@palsternackan.se

Motion att behandlas på årsstämman eller att behandlas av styrelsen kan lämnas till styrelsen när som helst under året.
Motion som ska behandlas på årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 September årligen för att tas upp till behandling på stämman.

Förslag till val av ledamöter i styrelse och andra funktioner, kan lämnas i områdeskontorets postfack i förslutet kuvert ställt till Valberedningen, eller alternativt, sändas till ovanstående e-postadress.  Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 30 September årligen.

Porten till Områdeskontoret, på Planteringsvägen 112 c, kan öppnas med ”taggen” dagligen mellan kl. 17:00 – 19:00 samt även under lördagar o söndagar mellan kl. 11:00 – 13:00