Lekplatsen

Har DU läst skyltarna på lekplatsen?

Läs särskilt om det händer en olycka och Du behöver larma.
Du ska då ange adressen och kordinaterna som står på skylten.

Tänk också på att det råder ett
lagstadgat förbud mot RÖKNING

på och vid lekplatsen