Laddplatser för el-bilar

Vi har tillskapat 10 nya parkeringsplatser för el-bilar och försett dessa med ladd-stolpar. Vi har även kompletterat belysningen med nya lyktstolpar som har LED-belysning.
Platserna finns vid garagen på Kristinelundsgatan bakom källsorteringshuset.

Platserna tilldelas till de som anmält sig och står i kö för ladd-plats.

Vi vill uppmana de av er medlemmar i Brf Palsternackan, som har eller kommer att skaffa el-bil inom den närmsta tiden, att anmäla sig till plats.

2023-12-12