Palsternackan 50 år

Brf Palsternackan bjöd alla medlemmar med familj till 50 års Jubileumsfest som avhölls på kvällen fredagen den 23 augusti. Till festen samlades ett stort antal medlemmar med familjer, för att gemensam fira Jubileumet i en fest.

Maten, bestående av en rikligt tilltagen buffè som levererats av Koppargrytan, hade en strykande åtgång, alla åt och njöt av mat o dryck med soft musik i bakgrunden.

 

Vi vill här framföra ett STORT TACK! till alla som kom och gjorde festen till vad den blev, alltså väldigt LYCKAD med en trivsam och god stämning.
Ett STORT Tack! riktas också till de som spontant hjälpte till med dukning, service och servering samt avdukning, vilket gjorda att allt funkade på ett för alla bra och smidigt sätt.

Ännu en gång STORT TACK!

 

Rutiner vid överlåtelser

 

Vid en välbesökt träff med fastighetsmäklare i vår region, genomförd av HSB Nordvästra Skåne, behandlades bland annat trender på bostadsmarknaden samt erfarenheter från samarbetet mäklare – HSB.

Bland annat framkom att  det fortfarande är en stark trend på bostadsmarknaden, dock inte med de stigande överlåtelsevärden som varit, men ett fortsatt ökat antal överlåtelser.

Läget och bostadsrättens status/skötsel har en stark påverkan på prisbilden. De bostadsrättsföreningar som aktivt arbetar med att vårda sina värden ser ofta en omedelbar effekt på bostädernas attraktivitet på marknaden.

Vid träffen framkom att bostadsrätternas attraktivitet i vår region även framöver kommer att vara hög med stor variation mellan olika områden.

Nordvästra Skåne har en stark nettoinflyttning och många människor vill bosätta sig här.  Forskning som genomförts pekar på en fortsatt mycket stark bostadsmarknad i hela västra Skåne.
Viktigt för alla parter att överlåtelserutinerna fungerar friktionsfritt

Det finns vissa brister i rutinerna vid överlåtelser som måste rättas till. Nedan finns några punkter som vi särskilt vill peka på:

Det är viktigt att ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen behandlas skyndsamt och utan dröjsmål. Nedanstående punkter angående medlemskapsprövning måste alltid följas av bostadsrättsföreningen.

Inom Brf Palsternackan har vi som målsättning att behandla ansökan och lämna meddelande till mäklare och HSB och i förekommande fall, till bostadsrättsinnehavaren, inom en vecka från att vi erhållit ansökan.

  • När försäljning sker via mäklare skall bostadsrättsföreningen alltid meddela aktuell mäklare om medlemskap beviljats eller ej. Medelandet skall alltid ske skriftligen -brev eller fax.
  • När försäljningen sker utan mäklare skall bostadsrättsföreningen meddela säljaren  (oftast bostadsrättsinnehavaren eller dennes ombud).
    Kopia på godkännande av medlemskap skall alltid skickas skriftligen (brev eller fax) till HSB Nordvästra Skåne. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen skall kunna registreras.
  • Originalavtal skall alltid sändas till HSB Nordvästra Skåne där arkiveringsskyldigheten finns.
  • Pantnoteringar får ej undertecknas av bostadsrättsföreningens firmatecknare. Pantnotering skall sändas till HSB Nordvästra Skåne för notering i lägenhetsregistret.
  • Vid överlåtelse skall bostadsrättsföreningen inte göra någon besiktning. Om styrelsen gör tillsyn vid överlåtelsen skall det understrykas att denna inte skall förväxlas med en eventuell besiktning.   Det finns stor risk att bostadsrättsföreningen ikläder sig ett ansvarsförhållande om köparen/säljaren uppfattar en närvaro från föreningen som en besiktning av bostadsrätten.

Frågor kring rutiner vid överlåtelser besvaras av Yvette Andreasson, 042-19 95 09, på HSB Nordvästra Skåne.